Vi støtter

Virksomhedens CSR-politik for www.golfers.dk

Hos Golfers.dk tager vi vores samfundsansvar meget alvorligt i en verden, der konstant forandrer sig. Vi forstår vigtigheden af at bidrage positivt til samfundet og miljøet, og vores CSR-politik afspejler vores engagement i at skabe en bæredygtig og socialt ansvarlig forretning.

Vores CSR-partnere:
Vi samarbejder aktivt med en række partnere, der deler vores værdier og vision for samfundsansvar. Her er nogle af de organisationer, vi i øjeblikket støtter:

For at lære mere om vores CSR-partnere og hvordan du kan støtte deres arbejde, besøg vores hjemmeside på https://golfers.dk/Kontakt/. Vi opfordrer dig også til at tilmelde dig vores partnerskabsprogram for CSR, hvis din virksomhed har en hjemmeside og en CSR-politik.

Vores CSR-forpligtelser:

Bæredygtighed: Vi stræber efter at mindske vores miljøpåvirkning ved at implementere bæredygtige forretningspraksisser, reducere affald og fremme genbrug og genanvendelse.

Arbejdsforhold: Vi værdsætter vores medarbejdere og sikrer retfærdige arbejdsforhold, mangfoldighed, inklusion og muligheder for personlig og faglig udvikling.

Samfundsengagement: Vi deltager aktivt i lokale samfundsinitiativer og bidrager til veldædige formål for at skabe en positiv indvirkning på vores omgivelser.

Etisk forretningsadfærd: Vi opretholder høje etiske standarder i vores forretningsaktiviteter og forpligter os til gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed over for vores kunder, partnere og interessenter.

Uddannelse og bevidsthed: Vi stræber efter at øge bevidstheden om samfundsansvar blandt vores medarbejdere, kunder og partnere gennem uddannelsesinitiativer og informationskampagner.

Vi er stolte af vores engagement i Corporate Social Responsibility og ser frem til at fortsætte med at gøre en positiv forskel i verden omkring os. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores CSR-politik eller vores partnere, er du velkommen til at kontakte os via https://golfers.dk/Kontakt/. Sammen kan vi skabe en bedre fremtid gennem ansvarlig forretning og samfundsengagement.