Tilbage
23-08-2018 11:23

Medlemkategorier gældende fra 2019

Bestyrelsen har fastsat nye medlemskategorier og kontingentsatser gældende fra 2019... se de fordelagtige ændringer

Bestyrelsen har arbejdet med medlemskategorier og kontingentsatser i et stykke tid. På de seneste to generalforsamlinger er der blevet diskuteret forskellige muligheder, og det har nu ført til en beslutning, der er gældende fra 2019.  

Kun ét senior kontingent

Den største ændring er, at der fremover kun bliver ét seniorkontingent, der giver frit spil på både Old Course og Trent Jones Jr. Course samt fri adgang til resten af anlægget alle ugens 7 dage. Det nye seniorkontingent koster 6,950 kr. om året.

Det betyder, at de nuværende seniormedlemmer får en reduktion af kontingentet på 950 kr. De nuværende Old Course medlemmer får en bane ekstra at spille på mod en stigning i kontingentet på 1,050 kr. Samtidig får de allerede fra dags dato og året ud ret til at spille begge baner uden ekstra betaling. Det gælder også for de nuværende gratisgolfere, der kan spille på begge baner efter gældende regler.  

Baggrunden for denne ændring er, at vi gerne vil skabe et bedre klubliv, hvor alle seniormedlemmer har de samme rettigheder og dermed kan deltage på lige vilkår i turneringer, regionsgolf og fx dame-, herre- og parmatchklubben, som alle spiller på begge baner i løbet af sæsonen.

Derudover vi alle seniormedlemmer nu have adgang til at spille uden greenfee på Trent Jones Jr. Course, når Old Course er optaget af turneringer, company days eller banevedligeholdelse, hvilket er en stor fordel både for medlemmer og for salg af arrangementer, som har stor betydning for den samlede økonomi.  

Endelig er baggrunden, at den oprindelige tanke med, at Old Course medlemskabet skulle fungere som et springbræt til et fuldt seniormedlemskab for nye golfere ikke har fungeret, da kun få har valgt denne mulighed.

Vi mener, at kun ét seniormedlemskab vil skabe en bedre sammenhæng i Skjoldenæsholm. Samtidig tror vi på, at ét seniormedlemskab med et årligt kontingent på kun 6,950 kr., der giver adgang til to fantastiske hjemmebaner og flere samarbejdsklubber, hvor man kan spille gratis eller til nedsat greenfee, er et meget attraktivt medlemskab, der forhåbentlig kan give endnu flere medlemmer i fremtiden.

Nyt hverdagsmedlemskab – også for pensionister

Sammenlægning af seniormedlemskabet og Old Course medlemskabet får også den konsekvens, at det fremtidige hverdagsmedlemskab vil omfatte begge baner til en samlet pris på 5,950 kr.

Som tidligere drøftet på generalforsamlingerne fjernes det nuværende pensionistmedlemskab. Baggrunden er, at der generelt bliver flere ældre, og at Skjoldenæsholm er en af meget få klubber, der yder denne rabat.

Alternativet til det nuværende pensionistmedlemskab er derfor et hverdagsmedlemskab, hvor de nuværende pensionistmedlemmer får adgang til en bane ekstra. Det betyder dog en kontingentstigning for de nuværende pensionister på 2,000 kr.

Da det kan virke lidt voldsomt, vil de nuværende pensionistmedlemmer få indfaset stigningen i kontingentet over 2 år, med en stigning på 1,000 kr. årligt. Derudover vil de få ret til at spille på begge baner i hverdagene resten af 2018 uden ekstra betaling.

Greenfee medlemmer stiger, men kan spille én gratis årlig runde

Det nuværende greenfee medlemskab stiger med 250 kr. om året. Men til gengæld får greenfee medlemmer én gratis greenfee billet, som kan anvendes valgfrit på en af de to baner i løbet af året. Baggrunden for dette er, at vi gerne ser flere af vores greenfee medlemmer benytte vores dejlige baner og måske den vej igennem få lyst til et fuldtidsmedlemskab.

Nyt samlet ungdomskontingent og lille stigning til juniorer

Fremover bliver der ét samlet kontingent for ungseniorer mellem 18-30 år. Kontingentet for dette bliver 2,950 kr. om året. Dermed ligestiller vi alle unge og håber, at det kan medvirke til at fastholde flere unge i golfsporten og i Skjoldenæsholm, når de bliver 18.

Juniorkontingentet stiger med 250 kr. om året, således at det fremover koster 1,250 kr. at være juniormedlem i Skjoldenæsholm. På trods af stigningen er det fortsat et af de billigste juniormedlemskaber i dansk golf.

Har du spørgsmål

Vi håber, du tager godt i mod de nye medlemskategorier og kontingentsatser, som vi fra bestyrelsens side tror på, er den rigtige vej at gå - både for at skabe et endnu bedre klubliv og at gøre det endnu mere attraktivt at blive medlem i Skjoldenæsholm Golfklub.

Vi vil sætte stor pris på, at du bidrager til at promovere de nye og attraktive medlemskaber i dit golf-netværk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@golfers.dk eller formand Rune Nørgaard på formand@golfers.dk

Oversigt: Medlemskategorier og kontingentsatser 2019

Senior

6.950,- kr.

Hverdag (F)

5.950,- Kr.

Ungsenior, op til 30 år

2.950,- kr.

Long Distance

4.950,- kr.

Junior

1.250,- kr.

Greenfee (F) incl. en fri golfrunde

1.250,- kr.

Seneste nyt
Stegt flæsk i Cafe Spoon hver fredag - sidste gang er den 13. september 2019
11-09-2019
Cafe Spoon tilbyder stegt flæsk til 100 kr.
Pink Cup 2019 - tak til alle deltagere og bidragsydere
18-08-2019
Åbning af Robert Trent Jones Jr.
05-04-2019
Robert Trent Jones Jr. åbner fredag, den 12. april 2019
Aktiviteter
Skjoldenæsholm Company Day 2019
05-07-2019
BestBall turnering arrangeret af Skjoldenæsholm Golfklub og Skjoldenæsholm Golfklubs Erhvervsklub.
PINK CUP 2019 - afholdes den 5. juni 2019
07-05-2019
Støt brysterne
Mange gæster til Golfens Dag 2019
01-05-2019
Fint vejr og masser af frivillige medlemmer tog imod gæsterne til vores arrangement "Golfens Dag"...
Logo
Skjoldnæsholm Golf
Skjoldenæsvej 101, 4174 Jystrup
mail: info@golfers.dk
Tlf: 57 53 88 10